Regulamin sklep.newage.pl

WSTĘP

Właścicielem sklepu internetowego sklep.newage.pl jest Green Line Fashion Hanna Mielnik ul. Ziębicka 7/8, 01-461 Warszawa, NIP: 526-172-82-23, nr konta: 07 1240 1082 1111 0010 6139 8927 

Kontakt z obsługą Sklepu można nawiązać poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie sklep.newage.pl/kontakt lub pisząc na adres sklep@newage.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z serwisu internetowego www.sklep.newage.pl, dalej w Regulaminie zwanego Sklepem.

Akceptacja przez Klienta wszystkich postanowień Regulaminu jest warunkiem dokonania zakupów w Sklepie.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy www.sklep.newage.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w sklepie www.sklep.newage.pl są nowe, zgodne z zapewnieniami Sklepu oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wysłanie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. W każdym przypadku Klient zobowiązany jest do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem zamówionych towarów.
 5. Potwierdzeniem zawarcia umowy i jej warunków jest przesłany wraz z zamówieniem paragon (faktura), obejmujący oznaczenie podmiotu prowadzącego Sklep wraz z adresem, datę sprzedaży oraz określenie sprzedanego produktu, jego ilość i cenę. W razie konieczności dodatkowego potwierdzenia zostanie ono wydane na prośbę Klienta.

II. REJESTRACJA W SERWISIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep za pośrednictwem strony www.sklep.newage.pl 7 dni w tygodniu 24h na dobę, realizowane natomiast (kompletowane i wysyłane) we wszystkie dni robocze.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie www.sklep.newage.pl, formularza zamówienia. Klienci zarejestrowani w Sklepie nie muszą ponownie wypełniać formularza, wystarczy, że się zalogują.
 3. Klient ma możliwość zarejestrowania swojego konta w Sklepie, dzięki czemu w przyszłości wszelkie jego dane będą wyświetlane po zalogowaniu się i nie będzie konieczne ponowne wypełnianie formularza zamówienia. Rejestracja w Sklepie jest możliwa na etapie składania zamówienia lub w zakładce Rejestracja na stronie Sklepu.
 4. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail automatyczny komunikat informujący o złożeniu zamówienia. W jego treści umieszczone są wszystkie informacje podane w zamówieniu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie złożenia przez Klienta zamówienia na stronie www.sklep.newage.pl.
 6. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim ewentualne zmiany wyłącznie poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając wiadomość przez formularz zgłoszeniowy www.sklep.newage.pl/kontakt lub poprzez kontakt na mail sklep@newage.pl, wpisując: numer zamówienia i dane Klienta. Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Klient może dokonać do chwili przekazania zakupionych produktów do wysłania.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

III. CENY I ZMIANA OFERTY

Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana cen następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.sklep.newage.pl nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 

 1. Klient posiada prawo wyboru spośród następujących form płatności: przedpłata na konto – przelew, przelew za pośrednictwem PayU (szybkie płatności) lub płatność przy odbiorze towaru (płatność za pobraniem).
 2. W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Przesyłki są doręczane tylko na obszarze Polski.
 4. Koszty przesyłki zamówień są pokrywane przez Klienta, chyba że inaczej wynika z dostępnych na stronie www.sklep.newage.pl rabatów, promocji lub reguł zakupów.
 5. Koszt wysyłki okreśłone są w zakładce "Dostawa i płatność"  oraz w procesie zakupowym w punkcie 04. Wysyłka.
 6. Koszt wysyłki jest stały - niezależny od liczby zamawianych w ramach jednego zamówienia produktów.
 7. Powyższe koszty wysyłki mogą ulec zmianie. O zmianie kosztów Sklep poinformuje Klientów na swojej stronie w zakładce Dostawa i płatność oraz w Regulaminie, co nie będzie miało wpływu na zawarte już umowy.
 8. Zamówienia zostaną przekazane do wysyłki w terminie 1-2 dni roboczych licząc od momentu otrzymania wpłaty albo od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
 9. Przesyłka powinna być dostarczona przez firmę kurierską w ciągu 24 godzin od dnia przekazania towaru do wysyłki. Sklep zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu dostawy w przypadku zaistnienia problemów po stronie firmy kurierskiej.
 10. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu - paragon.
 11. Faktury VAT wystawiamy na wyraźne życzenie Klienta. Warunkiem otrzymania faktury jest wyrażenie chęci jej otrzymania w formularzu zamówienia lub wiadomość przesłanej do nas niezwłocznie po dokonaniu zakupu, oraz podanie danych koniecznych do wystawienia faktury.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 V. WYMIANA TOWARU

 1. Istnieje możliwość wymiany niewłaściwie dobranego rozmiaru obuwia na inny.
 2. O chęci dokonania wymiany obuwia należy poinformować Sklep mailowo poprzez formularz kontaktowy  sklep.newage.pl/kontakt lub pisząc na adres sklep@newage.pl oraz odesłać obuwie na swój koszt.
 3. Inny produkt zostanie wysłany na poprzednio wskazany adres Klienta, na koszt Sklepu.
 4. Odsyłany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania.
 5. Sklep prosi o nie zaklejanie oryginalnych pudełek w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia pudełka.
 6. Istnieje również możliwość wymiany towaru na inny, znajdujący się w ofercie Sklepu.

 

VI. REKLAMACJA

 1. Właściciel Sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r.
 2. Wraz z reklamacją, wynikającą z niezgodności towaru z umową, należy nadesłać dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT) lub w inny sposób udokumentować dokonanie zakupu w sklepie.
 3. Odsyłany do reklamacji towar powinien być czysty.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.
 5. Sklep prosi o zgłoszenie reklamacji w formie mailowej na adres sklep@newage.pl, bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie sklep.newage.pl/kontakt. W zgłoszeniu należy opisać zaistniałe wady, dołączyć zdjęcia jeśli to możliwe i określić żądanie wobec Sklepu (żądanie obniżenia ceny, naprawy towaru, wymiany obuwia na nową parę, zwrotu pieniędzy).
 6. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 7. Uznanie reklamacji spowoduje zadośćuczynienie żądaniu Klienta.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.
 9. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić różnice w wyglądzie produktów dostarczonych i zamówionych, widocznych na stronie internetowej Sklepu, które to różnice będą wynikać z innych ustawień lub parametrów monitora Klienta.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Każdy Klient, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Oświadczenia należy wysłać na adres sklep@newage.pl lub przez stronę Sklepu sklep.newage.pl/kontakt. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi. Produkt powinien zostać zwrócony nieużywany, wraz ze wszystkimi otrzymanymi częściami składowymi i dokumentami. Wszelkie ślady używania lub zniszczenia obuwia będą skutkowały odmową przyjęcia zwrotu przez Sklep. Sklep gwarantuje zwrot ceny zakupu produktu i kosztów przesyłki. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Green Line Fashion Hanna Mielnik ul. Ziębicka 7/8, 01-461 Warszawa. Dane osobowe Klienta podane w trakcie procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), są przetwarzane i gromadzone w celach realizacji zawartej umowy sprzedaży, wysyłki zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z niezgodności towaru z umową oraz gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep.
 3. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz wniesienia żądania ich usunięcia w całości lub w części.
 4. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.12.2014
 2. Sklep może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz.271).
 4. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego www.sklep.newage.pl  zobowiązany jest do nie umieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie sklepu oraz w wersji papierowej w siedzibie firmy Green Line Fashion, ul. Przecławska 5/2/18, 03-879 Warszawa.
 6. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu nazwy towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 7. Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.